Cuộc sống càng hiện đại, tỉ lệ người mắt các bệnh về mắt càng tăng, đặc biệt là các tật về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị... Và để giữ gìn cửa sổ tâm hồn được sáng và tinh hãy bổ sung ngay những siêu thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn hàng ngày của bạn.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 1.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 3.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 5.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 7.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 9.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 11.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 13.

Đây là cách cải thiện thị lực tốt thông qua con đường ăn uống hàng ngày - Ảnh 15.

Theo Kenh14.vn