Bạn thấy cực khó chịu khi ai đó mắc lỗi chính tả, ngữ pháp? Bạn luôn là người nhắc nhở mọi người sau dấu chấm là phải có ký tự trống, còn sau mở ngoặc thì không?

Khoa học chứng minh: Những người hay soi lỗi chính tả thường có vấn đề về tính cách

Một nghiên cứu của ĐH Michigan đã phát hiện ra rằng những người hay soi lỗi chính tả, ngữ pháp là người có tính cách khó ưa, hành vi của họ là do đặc điểm tính cách gây nên.

Ví dụ, người hướng ngoại thường bỏ qua những lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, còn người hướng nội có xu hướng đánh giá khắt khe những ai hay mắc lỗi.

Khoa học chứng minh: Những người hay soi lỗi chính tả thường có vấn đề về tính cách

Nghiên cứu nhỏ thực hiện trên 83 người tham gia. Họ được yêu cầu đọc thư đáp lại quảng cáo cho bạn cùng phòng.

Mọt số email bị cố tình thay đổi và có lỗi đánh máy như: abuot (about), mkae (make), or grammar mistakes, such us its/it’s, your/you’re or to/too.

Sau đó, người tham gia được hỏi liệu họ có phát hiện ra lỗi đó không. Những ai nói có sẽ được yêu cầu sửa lại.

Nghiên cứu phát hiện mối tương quan giữa tính dễ chịu và độ nhạy cảm với các lỗi trên. Tức là những người thấy khó chịu khi nhìn thấy lỗi chính tả/ngữ pháp là những người có tính cách khó ưa. 

Ngược lại, người có tính cách dễ chịu với người khác thường không phát hiện ra những lỗi đó.

Khoa học chứng minh: Những người hay soi lỗi chính tả thường có vấn đề về tính cách

Theo thang tính cách 5 yếu tố, người dễ chịu là những người hào phóng, đáng tin, hợp tác tốt và biết cảm thông với người khác.

Ngược lại người không dễ chịu là người lạnh lùng, dễ nổi nóng.

Giáo sư tâm lý học và ngôn ngữ học Julie Boland cho biết thí nghiệm của họ nhằm kiểm tra cách người đọc/nghe đánh giá người viết và tính cách của người đọc ảnh hưởng đến việc hiểu văn bản như thế nào.

Theo đó, những người tham gia thấy khó chịu trước các lỗi chính tả/đánh máy/ngữ pháp trong email cũng sẽ đánh giá cả người viết email.

(Theo 9GAG)