Lấy bối cảnh là hậu trường của 1 buổi thu hình, Miss A đã khoe nét đẹp cá tính của mình trên tạp chí The Star số tháng 10/2013.

 

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Miss A đẹp cá tính trên bìa tạp chí

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trì vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn

QUẢNG CÁO