Nếu không phải do cảm xúc nơi người thay đổi, thì tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới hết thương người. Lời hứa sẽ gặp lại nhau nay tan vỡ hết rồi. Tôi không hề trách người vì chính người cũng đâu biết ta sẽ có ngày này. Còn bây giờ, tôi chỉ mong dẫu tôi có đôi khi nhớ đến người, thì xin đó hãy chỉ là một nỗi nhớ hết sức nhẹ nhàng thôi.

Lời hứa sẽ gặp lại nhau nay tan vỡ hết rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không tin được đó là lần cuối tôi nhìn thấy người, khoảng thời gian đó ta vẫn còn cónhau. Tôi bây giờ đành phải để những yêu thương của một ngày xưa cũ theo gió mà bay đi mất.

Đã có một lần tôi yêu thương một người vô cùng đến thế

Tôi không hề trách người vì chính người cũng đâu biết ta sẽ có ngày này, rằng sẽ có một ngày người buông đôi tayvà rồi ngườiđi, bước ra xa khỏi tôi và những yêu thương vẫn còn chưa kịp nhạt màu. Tôi và người đều là những kẻ đáng thương, chúng ta khác nhau hoàn toàn, duy chỉ có điểm này là giống. Nhưng tôi chắc chắn với người, rồi sẽ có một ngày, người sẽ tìm thấy một người mà người thương hết tất cả, thương hết những khác biệt, thương hếtnhững lầm lỗi, thương cảnhững tổn thương mà người phải chịu đựng vì người đó.

Tôi biết, bởi đã từng có một người khiến tôi yêu như vậy. Và dù cho người đó giờ đây đã khác lắm ngày xưa rồi, thì tôi vẫn nói rằng tôi từ lâu đã không còn gì hối tiếc, tôi tự cảm thấy may mắn vì trong đời đã có ít nhất một lần tôi yêu thương một người vô cùng đến thế.

Đã có một lần tôi yêu thương một người vô cùng đến thế

Nếu không phải do cảm xúc nơi người thay đổi, thì tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới hết thương người. Nhưng nếu đã là như thế, nếu như người thật sự muốn vậy, thì tôi cũng chẳng còn biết làm gì hơn là để người rời xa tôi trong đớn đau và tuyệt vọng thế này đây. Còn bây giờ, tôi chỉ mong dẫu tôi có đôi khi nhớ đến người, thì xin đó hãy chỉ là một nỗi nhớ hết sức nhẹ nhàng thôi, và dẫu có nhìn thấy người trên đường thì vẫn có thể bình tĩnh bước tiếp mà không hề rung động.