Em yêu anh hơn bất cứ ai và nhiều hơn bất cứ ai - những người đã từng nói thương anh. Em yêu anh, dẫu điều đó có làm em phải đau khổ. Em yêu anh, dẫu có quá nhiều lý do để ta từ bỏ, còn quá nhiều khó khăn. Em yêu anh, dẫu đó là việc duy nhất em làm được cho anh. Em yêu anh, vì điều đó bây giờ đã là như một lẽ tự nhiên rồi. Em yêu anh.

Em đang rt hnh phúc. Vì ngưi em yêu bên cnh em. Em đã chng hbiết ngày hôm nay ca mình slà như thếnày. Em cũng đang lo lm. Em srng lúc này đây em hnh phúc bao nhiêu, thì sau này sđau đn li by nhiêu. Nhưng mà, chng phi cuc đi này bt con ngưi ta phi không ngng cgng hay sao. Em vô cùng biết ơn vì là kmay mn. Du ngưi khác có nói em xui xo thì bây giđây em vn thy mình tht may mn. Em biết ơn vì nhng gì mình đã nhn đưc. Vì vn em chng thchn đphi chu thương tn hay là không, nhưng em schn cho mình mt ngưi làm tn thương em. 

Em bt buc phi chu thương tn vì anh, vì em yêu anh. Nhưng xin anh đng làm em phi đau kh, đau khđến mc mun ghét banh nhưng li chng th. Em sđến mt lúc nào đó, anh - ngưi mà em yêu thương sđi khác, skhông còn như anh ca ngày hôm nay na. Em ssđến mt lúc mà em có mun gianh li cũng chng th. Em snhiu thslàm anh đi thay. Nhưng em vn tin anh và chn anh. Em lo nhiu vì yêu anh nhiu. Em cm ơn anh vì đã yêu thương em. Có đôi lúc dù đang rt hnh phúc nhưng em vn stt cri cũng snhư mt nói di, và dù có ctrn tránh thì em cũng đã biến thành mt kngnghch tlúc nào.

Em đã tri qua mt ni bun - mt ni mà tôi cho là tht đp. Em đã có lúc hi hn vì yêu anh quá nhiu. Nhưng nghĩ li thì nếu có quay li thêm ln na, vli nhng năm tháng vô cùng ngây ngô ca cuc đi thì em vn schn yêu thương anh. Em đã yêu anh và đã đau khvì anh nhưng em vn schn đyêu anh. Ln đu tiên trong cuc đi bình lng vn có ca em có mt con ngưi mà em không bao gingti đã bưc đến, làm em mt mi đến mc chng thchu ni, khiến em quên đi tt cmi th. Anh là ngưi mà xut hin trưc em mi ngày, kcgic mơ em anh cũng hin dinđó, trong suy nghĩ, trong nhng chn la, và trong trái tim em rõ ràng và thành tht nht. Em đã chng ly ni mt cái lý do khiến em yêu anh, nhưng em vn cyêu anh, và đến givn vy, em yêu anhSao em li thương anh nhiu đến thế. Sao em li bqua nhng gii hn, nhng chun mc riêng ca bn thân đchy vphía anh. Sao lúc đó em li nói em thích anh. Sao em li chng thquên ni bóng hình anh du cho thi gian có qua. Giđây, em yêu anh hơn bao gihết.

Em nhanh. Nhiu hơn ngày hôm qua và ngày trưc đó na. Chúng ta cyêu nhau nhiu thếnày mãi đưc không anh. Chúng ta hãy cùng nhau lâu hơn na đưc không anh. Chúng ta hãy bqua tt cnhng sai lm vn vt và yêu thương nhau nhiu hơn đưc không anh. Nm ly em tht cht đưc không anh. Em sôm ly anh, bng tt csc lc và tình yêu mà em có. Em yêu anh hơn bt cai và nhiu hơn bt cai - nhng ngưi đã tng nói thương anh. Em yêu anh, du điu đó có làm em phi đau kh. Em yêu anh, du có quá nhiu lý do đta tb, còn quá nhiu khó khăn. Em yêu anh, du đó là vic duy nht em làm đưc cho anh. Em yêu anh, vì điu đó bây giđã là như mt ltnhiên ri. Em yêu anh.